Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

VAŠA PITANJA - NAŠI ODGOVORI

Koja prava potrošači imaju prema Mjerama jačanja povjerenja (MJP)?

Prema Merama jačanja poverenja, Volkswagen obaveštava svoje kupce da će razmotriti sve žalbe koje su nastale kao rezultat implementacije tehničke mere na vozilima sa dizel motorima tipa EA189, kao i one  koje se odnose na određene delove motora i izduvnog sistema.

MJP obuhvata ukupno 11 komponenti unutar sistema za recirkulaciju izduvnih gasova, sistem ubrizgavanja goriva i emisije gasova nakon tretmana: lambda sonda, senzor temperature, EGR preklopni ventil, EGR ventil, EGR senzor diferencijalnog pritiska, pumpa visokog pritiska, vodovi goriva, ventil za regulaciju pritiska, sensor pritiska, cevovodi visokog pritiska.

Besplatne MJP važe u periodu od 24 meseca od trenutka kada vozilo prođe tehničke mere i odnosi se samo na vozila sa kilometražom manjom od 250,000 (160,000 milja) kilometara u vreme implementacije Mera poverenja (šta nastupi pre).

Takođe se odnosi na sve kupce čija su vozila već ažurirana.

 

MJP nema uticaja na stav Volkswagena da tehničke mere nemaju negativne posledice na trajnost motora i sistema tretmana gasova. Regulatorni organi su potvrdili da tehničke mere ispunjavaju sve zakonske zahteve i nemaju negativan uticaj na vrednosti potrošnje goriva i emisije CO2, učinak motora, maksimalni obrtni moment i emisiju buke. U skladu sa MJP, Volkswagen jasno naglašava da ažuriranje nema negativnih efekata na trajnost vozila. Ove mere služe da bi ojačale poverenje klijenata u tehničke mere i da bi ohrabrile više klijenata da dozvole sprovođenje mera na svojim vozilima.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima MJP su dostupne kod svih ovlašćenih partnera a njihov brend, kao i online.

Naravno, svi kupci mogu kontaktirati odeljenje brige o kupcu poštom, e-mailom ili telefonskim putem.

Kako će kupci sa pogođenim vozilima biti kontaktirani?

Molimo vas da kontaktirate vašeg partnera za marku SEAT.

Da li su vozila SEAT takođe obuhvaćena? Ako je tako, koliko njih je obuhvaćeno?

Kompanija SEAT je opremila ukupno 700.000 vozila predmetnim dizel motorom (EA 189) od oko 11 miliona koje je objavila kompanija Volkswagen AG. Distribucija navedenih 700.000 vozila obavljena je putem globalne SEAT prodajne mreže.

Koji motori konkretno su obuhvaćeni?

U pitanju su vozila u koja su ugrađeni dizel motori iz linije EA 189, što obuhvata 1.2, 1.6 i 2.0 l dizel motore sa 3 i 4 cilindra.
SEAT će vas obavestiti o svim detaljima u vezi sa spornim vozilima. Možete bezbedno da nastavite sa svakodnevnim korišćenjem svog vozila.

Kako da znam da li moje vozilo ima sporni motor?

Pod "Provjera vozila" možete uz pomoć broja šasije da provjerite da li je Vaše SEAT vozilo obuhvaćeno. Takođe možete da se obratite našem centru za kupce na brigaokupcu(kwfat)porschescg(kwfdot)rs

Gde se nalazi broj šasije na mom vozilu?

Broj šasije predstavlja jedinstvenu kombinaciju 17 cifara i slova; možete da ga pronađete na saobraćajnoj dozvoli svog vozila kao i na samom vozilu.

Da li su obuhvaćena SEAT vozila bezbedna za vožnju?

Potvrđujemo da su sva obuhvaćena vozila apsolutno bezbedna i da mogu da se nesmetano koriste. Predmetna istraga se odnosi isključivo na emisiju izduvnih gasova iz motora.

Šta treba da radim ako moje vozilo spada u spornu grupu?

Stupićemo u kontakt sa vama u najkraćem mogućem roku. Kompanija Volkswagen AG i njeni sektori za razvoj trenutno rade na implementaciji odgovarajućih mera.

Šta treba da radim ako posumnjam da je moje vozilo možda opremljeno nekim od spornih motora?

U slučaju da je potrebno servisiranje, vlasnici će dobiti obaveštenje u vezi sa odlaskom u ovlašćeni servisni centar kako bi se sprovele neophodne servisne mere. Kompanija Volkswagen AG garantuje da nećete snositi nikakve troškove. Osim toga, na raspolaganju vam je aplikacija za pretragu brojeva šasije uz pomoć koje možete da proverite da li vaše vozilo spada u spornu grupu.

Da li ću snositi bilo kakve troškove?

Volkswagen AG preuzima punu odgovornost i snosiće troškove svih neophodnih mera, ukoliko bude potrebe za njima.

Da li moram da odvezem auto na pregled?

Ne. Svi motori su bezbedni za vožnju i mogu se nesmetano koristiti.

Da li su neki od EU6 motora takođe obuhvaćeni?

Ne, sva SEAT vozila u EU koja imaju EU6 motore ispunjavaju zakonske propise bez izuzetka.

Šta su Mere za jačanje poverenja marke SEAT?

Kroz Mjere za jačanje povjerenja marka SEAT obavještava svoje kupce da će razmotriti sve reklamacije za koje se utvrdi da su nastale kao rezultat sprovođenja servisne akcije na vozilima sa dizel motorima tipa EA189 tj. koje su povezane sa određenim djelovima motora i s određenim delovima sistema izduvnih gasova. Ove mere važe 24 meseca od trenutka sprovođenja servisne akcije odnosno do ukupne kilometraže vozila od 250.000 km (šta pre nastupi).

Marka SEAT je oduvijek tvrdila da sprovođenje servisne akcije neće imati negativne posledice u pogledu vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, snage motora, obrtnog momenta, nivoa buke ili trajnosti motora i njegovih komponenti. Sve vrijednosti relevantne za tipsko odobrenje važiće i dalje. Nadležne institucije izričito su potvrdile da su ispunjeni svi zakonski regulatorni zahtjevi. Ta se potvrda takođe odnosi na zahtjev trajnosti sistema kontrole izduvnih gasova. Mjere za jačanje povjerenja nemaju nikakav uticaj na ovde iznesen stav.

Mjerama za jačanje povjerenja SEAT šalje jasan signal da se predmetna servisna akcija neće negativno odraziti na vijek trajanja vozila. Cilj mjera jeste jačanje povjerenja kupaca u servisnu akciju te podsticanje još većeg broja kupaca na sprovođenje iste.

Kupci će uskoro moći da dobiju detaljne informacije o uslovima i obimu mjera za jačanje povjerenja u svim ovlašćenim servisima njihove marke vozila.

Koje marke nude mere za jačanje poverenja i koji su modeli obuhvaćeni?

Mere za jačanje poverenja odnose se na sve modele marki Volkswagen, Audi, SEAT i Volkswagen privredna vozila sa dizel motorima tipa EA189 na kojima je pripadajuća servisna akcija sprovedena. 

Na koga se odnose mere za jačanje poverenja?

Mere za jačanje poverenja biće dostupne svim kupcima marke Volkswagen čija su vozila opremljena dizel motorom tipa EA189 i na čijim se vozilima sprovodi servisna akcija 23R6 u okviru situacije sa dizel motorima. Mere za jačanje poverenja se odnose samo na vozila sa kilometražom manjom od 250 000 km u trenutku implementacije mera. Kupci radi ostvarenja prava tj. radi kvalifikacije za ove mere moraju da predoče dokaz da su sprovedeni svi propisani redovni servisi i radovi održavanja koje proizvođač preporučuje (tj. ovo se odnosi na vozila s kompletnom istorijom održavanja).

Mere za jačanje poverenja takođe obuhvataju kupce na čijim je vozilima servisna mera već sprovedena, i to od datuma kada je sprovedena (pod uslovom da su ispunjeni svi drugi zahtevi za ove mere). Mere za jačanje poverenja povezane su sa brojem šasije vozila te obuhvataju i nove vlasnike ako se vozilo proda unutar 24 meseca.

Mere za jačanje poverenja sprovode se širom sveta, osim u zemljama u kojima su na snazi drugačiji propisi (SAD, Kanada i Južna Koreja).

Koje su komponente obuhvaćene merama za jačanje poverenja?

Mere za jačanje poverenja pokrivaju nekoliko komponenti u okviru sistema za povrat izduvnih gasova, sistema za ubrizgavanje goriva i sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova: vodove visokog pritiska, injekore, lambda sonde, senzor temperature, vodove goriva, ventil za regulaciju pritiska, senzor pritiska, razvodne vodove, pumpu visokog pritiska, EGR hladnjak, ventil EGR-a, senzor temperature izduvnih gasova, senzor razlike pritiska izduvnih gasova.

Ove mere ni na koji način ne utiču na stav marke SEAT da servisna akcija nema nikakav negativan učinak na vek trajanja motora i njegovih komponenti. Nadležna tela su potvrdila da je servisna akcija u skladu sa svim zakonskim propisima te da se ne odražava negativno na vrednosti potrošnje goriva, vrednosti emisija CO2, izlaznu snagu motora, obrtni moment i nivo buke.

Koji su uslovi za mere za jačanje poverenja?

Uz gore navedene uslove:

1) Mere za jačanje poverenja

 • smeju se sprovoditi, procenjivati i koristiti samo u ovlašćenom servisu,
 • odnose se na reklamacije samo u pogledu korišćenih delova i sprovedenih radova na sledećim komponentama sistema za povrat izduvnih gasova, sistema za ubrizgavanje goriva i sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova: vodove visokog pritiska, injekore, lambda sonde, senzor temperature, vodove goriva, ventil za regulaciju pritiska, senzor pritiska, razvodne vodove, pumpu visokog pritiska, EGR hladnjak, ventil EGR-a, senzor temperature izduvnih gasova, senzor razlike pritiska izduvnih gasova.
 • ne pokrivaju zamenska vozila, vanredne troškove, oštećenja itd.

(2) pod uslovom da je

 • pogođeno vozilo s ugrađenim motorom tipa EA189 učestvovalo u servisnoj akciji 23R6
 • vozilo pravilno održavano u skladu s propisanim terminima svih redovnih servisa od datuma isporuke novog vozila i pripadajućim servisnim merama koje propisuje marka SEAT.

(3) te pod uslovom da ne nastupi nijedan od sledećih slučajeva:

 • prirodno trošenje, tj. oštećenje vozila nastalo habanjem i trošenjem,
 • vlasnik ili neovlašćeni servisni partner ili trgovac nije propisno popravio, servisirao niti brinuo o vozilu (npr. u slučaju korišćenja delova koji nisu originalni itd.),
 • nisu poštovana uputstva za rad, održavanje i brigu o vozilu na način opisan u Uputstvu za upotrebu,
 • vozilo je oštećeno usled uticaja treće strane ili spoljnih uslova  kao npr. sudara, nevremena/grada, poplave itd., a koji su doveli do problematike koju je kupac reklamirao,
 • sve reklamacije u vezi sa filterom za čestice koje su nastale zbog zasićenosti čađem,
 • delovi koji su neovlašćeno ugrađeni u vozilo ili neovlašćena prepravka vozila, npr. ako je na vozilu sproveden (chip) tuning,
 • ako se vozilom nepravilno rukovalo, npr. u svrhu takmičenja u motosportu ili u slučaju vožnje pod prevelikim opterećenjem,
 • vlasnik vozila nije reklamirao oštećenje unutar razumnog vremenskog roka,
 • vlasnik vozila nije omogućio rešavanje dotične problematike unutar razumnog roka.
Da li mogu da računam na mere za jačanje poverenja ukoliko je na mom vozilu već urađena servisna akcija?

Da. Mere za jačanje poverenja takođe se primenjuju i na sve stranke na čijim vozilima je već odrađena servisna akcija a počevši od tog datuma (ukoliko su ispunjeni svi ostali gore navedeni uslovi).
 
Ukoliko je stranka već imala troškove  na svom vozilu, za koje smatraju da su posledica servisne akcije, SEAT će rado ispitati da li u konkretnom slučaju mogu da se primene mere za jačanje poverenja i ovi troškovi pokriju. Ovakvi zahtevi za refundiranje troškova moraju biti upućeni nekom od ovlašćenih dilera u zemlji gde su radovi obavljeni, a najkasnije do 31.12.2017.