Compliance

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja Porsche Holdinga

Uvodna riječ

Mi, Porsche Holding Grupa (u daljem tekstu: "Porsche Holding") kao sastavni dio Volkswagen grupe, možemo preuzeti ovu odgovornost samo ako se svako od nas ponaša u skladu sa interesom kompanije.

Pored zakona, međunarodnih konvencija i internih propisa, naše korporativne vrijednosti kao što su poštovanje, povjerenje i solidarnost čine osnovu našeg djelovanja.

Ove vrijednosti su uvijek bile u osnovi priče o uspješnosti kompanije Porsche Holding i trebalo bi da budu osnova za sve naše odluke u budućnosti.

Sledeći Kodeks ponašanja služi kao osnova za naše zaposlene i rezimira osnovne principe naših aktivnosti i na taj način podržava naše zaposlene u suočavanju sa pravnim i etičkim izazovima u svakodnevnom poslovanju.

Posvećeni smo sledećim principima ponašanja i nastavićemo da radimo u cilju održavanja poštene i zakonite saradnje u budućnosti.

Kodeks ponašanja možete preuzeti sa sljedećeg linka.

 

 

Kodeks ponašanja Porsche Holdinga