Upravljanje životnom sredinom

Reciklaža automobila

Sirovine i energija na zemlji su ograničeni. Njihova ekonomična upotreba je zbog toga proglašena jednim od ciljeva SEAT-a.

Reciklaža automobila

Pravilno recikliranje starih vozila i djelova

Ponovna upotreba, recikliranje komponenata, ekološki prihvatljiv tretman otpadnih vozila i smanjenje otpada su važni aspekti u recikliranju automobila na kraju radnog vijeka.