SEAT Srbija i Crna Gora

Porsche SCG d.o.o. generalni uvoznik za Volkswagen, Audi, SEAT i Porsche za Srbiju i Crnu Goru Zrenjaninski put 11, 11210 Beograd

Tel. +381 11 3042 400 Fax. +381 11 3042 409 E-Mail: [email protected] Generalni direktori: Miloš Vujanović Josef Graf

Direktor marke: Dragan Prljinčević

Produkt / regionalni koordinator: Marko Milošević